Accreditatie Pers en Externe partijen

Pers & externe partijen van harte welkom op De Draai! Jaarlijks worden tientallen persaccreditaties verstrekt. Wegens de vele aanvragen kunnen wij helaas niet aan alle verzoeken voldoen en zijn wij genoodzaakt een strikte selectie te maken. Deze selectie wordt gemaakt op basis van type medium, bereik, doelgroep en de mate waarin voorafgaand en na afloop aandacht wordt besteed aan De Draai.

Persaccreditatie 

Wilt u een persaccreditatie aanvragen, op dit moment is de online inschrijving hiervoor gesloten. Wel kunt u maandag 6 augustus vanaf 8.00 uur terecht op het Herstacostadion (Borchwerf 4, 4704 RG Roosendaal) voor het indienen van een verzoek. Het indienen van een verzoek betekent niet automatisch dat een pers- en/of fotokaart wordt toegekend.

Overige vragen

Neem voor meer informatie, beeldmateriaal, interviewverzoeken en/of overige vragen gerust contact op met onze persafdeling via pascal@dedraai.nl

Press & external parties welcome at De Draai! Dozens of press accredits are provided every year. Unfortunately, due to the many requests we can not meet all requests and we are forced to make a strict selection. This selection is made on the basis of the type of medium, range, target group and the extent to which attention is paid to De Draai in advance and afterwards.

Press accreditation

If you would like to apply for a press accreditation, the online registration is closed at this time. However, you can visit the Herstacostadion (Borchwerf 4, 4704 RG Roosendaal) on Monday 6 August from 8.00 am to submit a request. Submitting a request does not automatically mean that a press and / or photo card is awarded.

Other questions

For more information, images, interview requests and / or other questions, please contact our press department: pascal@dedraai.nl